ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโครงการพัฒนาคุณธรรม

ด้วยวันที่ 15 มีนาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโครงการพัฒนาคุณธรรม

    

Loading...