Home / ข่าวจากสพฐ. / รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมจัดงาน ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑๒

รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมจัดงาน ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑๒

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีลูกเสือ เนตรนารี จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมชุมนุม จำนวน ๔,๕๐๐ คน จากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เดินทางไปเป็นประธานเพื่อประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อติดตามการวางแผนการทำงานของแต่ละกองงาน พร้อมให้นโยบายการจัดงานว่า การจัดงานชุมนุมในครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ตั้งใจเตรียมจัดงานที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด (รายงานโดย: กุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ยะลา เขต ๑ )

About nop

Check Also

รมช.ศธ. มอบนโยบายเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

***(วันที่ 1 มี …

'