Home / ข่าวจากสพฐ. / รมว.ศธเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

รมว.ศธเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

***นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดงานการประชุมในครั้งนี้จัดเพื่อพื่อรับฟังและทำความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยในงานนี้
ได้รับเกียรติจาก รศ.นราพร จันทร์โอชา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และร่วมทำ Workshop การแก้ไขปัญหาการศึกษา
และการบริหารงาน

About nop

Check Also

รมช.ศธ. มอบนโยบายเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

***(วันที่ 1 มี …

'