สามเณร ลาสิกขาบท

ด้วยวันที่ 22 มกราคม 2560 สามเณร (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ที่ได้เข้าร่วมบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลาสิกขาบทแล้วในวันนี้

About โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

Check Also

การแข่งขัน “Spelling Bee”

ด้วยวันที่ 20 ธ …

'