โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสู่ทักษะชีวิต

0

ด้วยวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดอบรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสู่ทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

Share.

About Author

วรัญญู บุตรรินทร์

Leave A Reply

Loading...