การแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น

0

ด้วยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ทำการแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Share.

About Author

วรัญญู บุตรรินทร์

Leave A Reply

Loading...