ประชุม “เงินปันผลสวัสดิการครู

0

ด้วยวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นประธานในการประชุม เงินปันผลสวัสดิการครู ร.ร.อยุธยานุสรณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Share.

About Author

วรัญญู บุตรรินทร์

Leave A Reply

Loading...