สามเณร ลาสิกขาบท

0

ด้วยวันที่ 22 มกราคม 2560 สามเณร (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ที่ได้เข้าร่วมบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลาสิกขาบทแล้วในวันนี้

Share.

About Author

วรัญญู บุตรรินทร์

Leave A Reply

Loading...